Trasa 2022

Pot začne iz parkirišča pri edinem semaforju na Škofijah v smeri proti Bertokom.